Wykłady popularnonaukowe na Spotify

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy, jako pierwsza uczelnia udostępniła na popularnym serwisie streamingowym Spotify wykłady popularnonaukowe. To ogromny sukces, gdyż lektoraty mogą być odsłuchiwane przez ludzi z całego świata. Spotyfy

Czytaj więcej...